Openingsuren

Openingsuren

Openingsuren
Dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag vanaf 16.00 u
Vrijdag vanaf 14.00 u
Zondag vanaf 11.00 u

 

Keuken
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 17.00 u tot 21.00 u

Zondag vanaf 11.30 u tot 14.00 u en van 17.00 u tot 21.00 u